Lucia Kindernayová
Padlíčkovo 1299/17
977 01 Brezno
SLOVENSKO  

IČO: 46904981
DIČ: 1048280189
Nie je platiteľ DPH

Bankové spojenie

SK70 8360 5207 0042 0526 9108

Zapísaná na Okresnom úrade Brezno 

Telefón: +421944350340
E-mail: kindernayfoto@gmail.com
Web: www.lmfoto.sk

Obchodné  podmienky platné od 1. januára 2019

  1. Objednanie fotografických služieb

Objednať sa môžete  e-mailom alebo telefonicky alebo správou cez sociálne siete.  Za nedoručenie vašej správy/mailu fotografka nezodpovedá, preto v prípade ak nereaguje, je dobré ju kontaktovať telefonicky. Objednanie je záväzné hneď po odsúhlasení termínu fotenia klientom a fotografom. Objednávkou klient súhlasí s prijatím týchto podmienok, aj prijate autorského prístupu a fotografického štýlu, s ktorým fotograf pracuje a nemá proti nemu žiadne výhrady. Fotograf si vyhradzuje právo v ojedinelých prípadoch fotenie odmietnuť. Objednávacia lehota záleží od momentálnej vyťaženosti. Na novorodenecké fotenie sa objednávajte ešte v tehotenstve, pred pôrodom.

  1. Zrušenie rezervácie

Pokiaľ sa na  fotenie klient nemôže z nejakého dôvodu dostaviť a bude žiadať o jeho zrušenie alebo náhradný termín, je jeho povinnosťou oznámiť to telefonicky v postačujúcom časovom predstihu. V prípade, že sa jedná o poplatok za rezervovanie svadobného termínu a termín bude zrušený zo strany objednávateľa, tak poplatok je nevratný.   Klient berie na vedomie, že ak bude žiadať o náhradný termín, bude mu navrhnutý najbližší možný voľný termín – môže sa ale stať, že žiadny alternatívny termín nebude práve k dispozícii. 

  1. Splatnosť ceny fotenia

Cena fotenia je uvedená na mojich webových stránkach. Cena za fotenie splatná v deň fotenia. Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčka a prípadné produkty, ako foto obrazy tlač, atď je formou doplatku zaplatená prevodom na účet  ešte pred ich spracovaním. V prípade neuhradenia ceny za fotenie alebo fotoprodukty,  si fotograf  vyhradzuje právo  zákazku neupravovať a neodovzdať do doby, kým nebude uhradená. Všetky druhy fotografovania,  prebiehajú na základe predom dohodnutého  a potvrdeného termínu, na predom dohodnutom mieste. 

  1. Doba fotenia

Doba fotenia je individuálna a líši sa od zvoleného foto balíčku – klient je na dĺžku fotenia vopred upozornený. Neskorý príchod klienta nie je dôvodom k predĺženiu časového harmonogramu fotenia. V prípade, že klient mešká o viac ako 20 minút bez toho aby kontaktoval fotografa, je fotograf oprávnený fotografovanie zrušiť a dohodnuté miesto opustiť.

V priebehu celého fotografovania v interiéri aj exteriéri je zakázané fotografovať alebo natáčať akýkoľvek  záznam z fotenia bez súhlasu fotografa.

  1. Výber fotografií

Klient obdrží odkaz na svoju on line galériu s neupravenými náhľadmi z fotenia do 10 dní, z ktorých si bude vyberať fotky na úpravu. Náhľady, ktoré sú zaslané, predstavujú najlepšie zábery z fotenia a ich výber určuje výhradne fotograf. Ich počet nie je pevne stanovený, vždy ale umožňuje dostatočný výber vzhľadom k vybranému balíčku.

Podľa autorského zákona č. 185/2015 Z. z nie je bez súhlasu fotografa ako autora daného diela dovolené tieto náhľady kdekoľvek zverejňovať a ani ich ďalej upravovať (sú vo vlastníctve fotografa a určené výhradne na výber na úpravu)

Zaslané náhľady fotografií nie je dovolené  upravovať ani verejne prezentovať a slúžia výlučne pre klientovu osobnú potrebu na výber fotografií, ktoré si praje klient upraviť. Vybrané fotografie k úprave  odošle klient  v čo najkratšom čase, najneskôr však do 3. týždňov od obdržania náhľadov. Pokiaľ bude výber na úpravu fotografií zaslaný po tomto čase, fotograf si vyhradzuje predĺžiť dobu dodania fotografií.  Objednanie fotografií na úpravy a do tlače je záväzné (pokiaľ má zákazník riadne uhradenú cenu za fotenie) Po obdržaní výberu fotiek na úpravu dochádza k vymazaniu galérie náhľadov. 

  1. Dodanie fotografií

Doba dodania fotografií je do 12 týždňov od doby obdržania vybratých náhľadov na úpravu, nie od dátumu fotenia. Fotograf si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v nasledujúcich prípadoch: Pri výbere 10 a viac kusov fotografií nad rámec  balíčka. Pokiaľ fotograf obdrží výber fotografií na úpravu po  3. týždňovej lehote od zaslania náhľadov, automaticky sa predlžuje lehota dodania až na 16 týždňov od doručenia vybraných náhľadov na úpravu. V prípade, ak si klient želá prioritné upravenie a odovzdanie fotografií, je nutné to ohlásiť v čase objednania sa na fotenie. Za expresné spracovanie bude účtovaná suma 50 eur na vrch ceny balíčka.  Upravené fotografie sú odovzdané bez loga fotografa. V prípade nepredvídateľných skutočností  si fotograf vyhradzuje čas odovzdania predĺžiť na dobu o ktorej bude klienta informovať. Upravené fotografie budú klientovi doručené cez on-line galériu, ktorú má k dispozícii na stiahnutie 4 týždne. Tlač fotografií bude odovzdaná podľa individuálnej dohody – osobne alebo poštou.  Spracované fotografie budú dodané vo formáte JPG a v pomere strán 2:3 v plnom možnom rozlíšení (vhodné pre velkoformátovú tlač)

NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJEM !!!

Je možné si ich odkúpiť v malom rozlíšení vo formáte jpg, bez akejkoľvek úpravy v cene 3 Eur kus – bez práv na zverejnenie! 

  1. Úprava fotografií

Úpravou fotografií rozumej: orezanie, vyváženie expozície, kontrast, jas, korekcia farieb, odstránenie drobných nedokonalostí – vyrážky, kruhov pod očami,  modrinky, škrabance, zjemnenie vrások, zjednotenie pleti, bielenie zubov. Zoštíhlenie, odstránenie ramienok, prevísajúcich faldíkov, otvorenie očí, pootočenie hlavy a iné náročné grafické úpravy je možné po dohode za príplatok 10 – 20 eur za každú fotografiu – podľa náročnosti.  Veci ako detské tetovačky odstráňte pred fotením, ale v dostatočnom čase aby sa pokožka mohla zregenerovať a nebola začervenaná, pokiaľ si ich na fotke neželáte. Nespokojnosť s vlastním vzhľadom nie je  dôvodom na reklamáciu! Fotografie sú vyvolávané u overených dodávateľov. Reklamácia tlače je možná len na základe viditeľných chýb  tlače  (škrabance, pruhy) nie na svetlosti tlače. Nespokojnosť a nesúhlas s fotografickým štýlom a autorským pojatím fotografa nie je dôvodom na reklamáciu.  

  1. Autorské práva

Všetky fotografie sú predmetom autorského práva a majetkom fotografa a nesmú byť použité pre akýkoľvek komerčný účel, propagáciu či predaj tretej strane bez písomného súhlasu autora. Fotografované osoby môžu používať fotografie pre svoju nekomerčnú osobnú prezentáciu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky neupravené fotografie (raw formáty) sa archivujú  1 mesiac od odovzdania zákazky, potom sa v  súlade s nariadením EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb (tzv. GDPR) sa trvale odstránia. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnej tretej osobe. Odoslaním  kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov – pre účely fotenia. 
Pokiaľ chce klient zákazku reklamovať, musí tak vykonať do tejto doby.

Odovzdané fotografie (jpg formáty) archivujem 12 mesiacov, preto klientovi odporúčam dôkladne zálohovať svoje súbory. 

Pokiaľ dôjde behom tejto doby k strate či poškodeniu USB s fotkami, fotograf môže dáta znova zaslať prostredníctvom on line galérie alebo zaslať nový usb flash disk za príplatok 15 EUR + poštovné podľa tarifu Slovenskej pošty. 

Fotografie sú zverejnené len v prípade poskytnutia písomného súhlasu od daných osôb. Pokiaľ si klient  súhlas rozmyslí, má právo ho odvolať a to písomne alebo emailom na uvedenej adrese  v kontaktoch. 

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Fotograf neposkytuje osobné údaje objednávateľa žiadnej tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie foto prodkutov a korešpondecie, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z..

Fotograf je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Fotograf sa zaväzuje mlčanlivosťou a diskrétnosťou vo vzťahu k osobným údajom klienta.

Poskytovateľ od klienta získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Cookies

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači. Svoj súhlas môže klient kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje nikdy nepoužívame na účely e-mailového marketingu.